Proiecte curente

 

Proiect ”Creșterea performanțelor școlare ale elevilor din Socodor”

 

Proiect Socodor Copii

Proiecte derulate

 

Va informam asupra proiectelor derulare de noi .

 

  citeste mai mult...

Raport anual

 

Aici puteti gasi detalii despre activitatea noastra in raporul anual.

 

  citeste mai mult...

PREZENTARE

 

 

 

Misiune

Asociaţia PAEM şi-a propus  să contribuie la dezvoltarea democraţiei prin informarea şi provocarea societăţii civile la atitudine şi iniţiativă.

Obiective strategice

  • promovarea  principiilor democratice în societatea românească;
  • dezvoltarea de parteneriate cu instituţiile publice locale pentru identificarea şi acoperirea nevoilor comunităţii.

Pentru realizarea acestora Asociaţia îşi propune următoarele obiective:

a). Efectuarea de studii, cercetări şi programe pentru dezvoltarea educaţiei formale şi non formale a tinerilor şi adulţilor, oferind individului noi oportunităţi de integrare educaţională, culturală, profesională şi comunitară, în colaborarea cu diverse instituţii de specialitate: universităţi, licee, şcoli, inspectorate şcolare, inspectorate de cultură, case de cultură, universităţi populare, penitenciare, alte instituţii respectiv ONG-uri, etc.;

b). Se vor organiza activităţi de formare resurse umane: formatori, lectori, manageri, experţi, pentru diverse domenii de activitate, precum şi facilitarea unor burse de studii şi schimburi de experienţă între persoane fizice sau juridice;

c).  Preîntâmpinarea apariţiei şomajului prin dezvoltarea unor abilităţi şi a unei pregătiri profesionale suplimentare în cazul persoanelor şomere sau cu risc de a fi şomere;

d). Pregătirea persoanelor fără loc de muncă pentru a dezvolta activităţi bazate pe iniţiativa privată, care sunt creatoare de noi locuri de muncă;

8022 Învăţământ secundar teoretic, tehnic sau profesional

e). Asigurarea unor programe specifice integrării sociale şi profesionale a tinerilor şi adolescenţilor instituţionalizaţi, absolvenţilor de şcoli, licee, universităţi, tineri ce provin din familii dezorganizate sau defavorizate din punct de vedere socio-economic sau cultural, precum şi pentru reducerea şi combaterea abandonului şcolar;

7320 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

f). Dezvoltarea unor programe ce vizează reducerea violenţei, violenţei stradale, violenţei în familie, precum şi a delicvenţei, în mod special a delicvenţei juvenile, prin proiecte de cercetare, intervenţie şi prevenţie în sfera delicvenţei, precum şi a unor programe de consiliere privind reducerea abandonului familial, a abuzurilor de orice natură asupra copiilor, şi altor categorii aflate în dificultate;

g). Reintegrarea în societate a deţinuţilor, foştilor deţinuţi şi altor persoane aflate în sfera infracţională, sau care prezintă un risc major în comiterea de infracţiuni;

8532 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare

h). Achiziţionarea şi colectarea de bunuri, respectiv alimente, îmbrăcăminte, medicamente, proteze, aparate locomotorii, mijloace de transport pentru persoane handicapate, obiecte de uz casnic şi industrial, mijloace de transport auto şi hipo, utilaje şi maşini agricole, etc, provenite din donaţii, pentru sprijinirea şi ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, bolnavi, pensionari, handicapaţi, orfani, familii nevoiaşe, persoane sinistrate, sau care suferă în urma unor accidente, sau calamităţi naturale, incendii, etc, şi susţinerea activităţilor din cadrul aşezămintelor sociale, şcoli, creşe, grădiniţe, azile, orfelinate, penitenciare, etc.;

2211 Editarea cărţilor

7413 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj

i). Elaborarea, editarea şi difuzarea de materiale şi cursuri cu caracter metodologic şi statistic, în diverse domenii de formare, perfecţionare şi informare;

7450 Selecţia şi plasarea forţei de muncă

j). Măsuri active de combatere a şomajului, dezvoltarea unor abilităţi şi a unei pregătiri profesionale suplimentare în cazul persoanelor aflate în şomaj şi a celor cu risc de a deveni şomeri; organizarea de cursuri de calificare şi recalificare, crearea de noi locuri de muncă, precum şi activităţi de mediere şi consiliere privind piaţa forţei de muncă şi identificarea mijloacelor de asigurare a protecţiei sociale;

7414 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

k). Elaborarea şi redactarea de programe şi prestarea unor servicii de consultanţă în domeniile : economic, financiar-contabil, agricol, turism, juridic, comercial, piaţa forţei de muncă, marketing, management;

l). Întocmire de documentaţii solicitate de clienţi : planuri de afaceri, studii de impact ecologic, bilanţuri de mediu,  studii de fezabilitate, studii de marketing, restructurare organizaţională, proiectarea sistemelor informaţionale, managementul calităţii, promovarea calităţii şi protecţia consumatorului;

9133 Alte activităţi asociative n.c.a.

m). Sprijinirea persoanelor provenite din cadrul minorităţilor etnice, religioase, rasiale, cu scopul integrării lor în societate, prin programe educaţionale, culturale, formative şi promovarea unui dialog deschis cu comunităţile locale, privind respectarea drepturilor şi specificul fiecărui individ, militând pentru reducerea tensiunilor inter-etnice, inter-confesionale, eliminarea tendinţelor xenofobe şi anti-semitice;

n). Realizează programe specifice protecţiei mediului, reducerii poluării, protecţie faunei şi ecosistemelor aflate în pericol, promovând metode de intervenţie ecologice;

o). Realizează programe şi proiecte cu obiective specifice statutului, la nivel local,

regional şi naţional; asociaţia se va putea afilia în diverse forme de organizare, consorţii, confederaţii, organizaţii de profil, ca membru colectiv, în condiţii legale. De asemenea, asociaţia va putea înfiinţa filiale în ţară şi străinătate, cu personalitate juridică şi statut propriu de funcţionare, dar subordonate juridic asociaţiei mamă;

p). Sprijinirea eforturilor de construire, reamenajare, modernizare şi dotare a unor aşezăminte sociale, culturale sau de altă natură, cu scopul desfăşurării în cadrul acestora a unor activităţi cu scop educaţional, cultural, economic, umanitar, caritabil, social sau formativ;

r). Colaborarea cu diverse persoane fizice, autorităţi locale, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale, ne-guvernamentale din ţară şi din străinătate,  pentru punerea în practică a unor proiecte de interes comun, iniţierea şi derularea unor programe vizând sprijinirea activităţilor instituţiilor administraţiei publice locale şi iniţierea unor campanii de advocacy  care să aibă drept rezultat întărirea legăturii dintre organismele guvernamentale şi societatea civilă;

s). Organizarea de programe si Campanii de promovare privind implicarea societăţii civile în procesul administrativ teritorial la nivelul consiliilor locale şi judeţene, precum şi participarea la viaţa politică;

ş). Organizarea de programe şi campanii de promovare a drepturilor omului, copilului, femeilor şi altor categorii aflate în dificultate;

t). Realizează programe şi campanii de promovare a sănătăţii, a unui mod de viaţă echilibrat, a metodelor de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, combaterea consumului de substanţe halucinogene şi narcotice, oferind consultanţă de specialitate;

ţ). Activităţi de promovare a principiilor democratice în societatea românească, impulsionarea eforturilor de propăşire materială şi spirituală a membrilor societăţii, prin dezvoltarea valorilor morale şi spirituale, cu scopul de a ridica la noi valori relaţiilor de întrajutorare între oameni, de bună vecinătate şi toleranţă între indivizi şi grupuri;

u). Activităţi de promovare a principiilor şi valorilor comunitare, a criteriilor de pre-aderare şi post-aderare a României în Uniunea Europeană, accelerarea ritmului de aplicare a aquis-ului comunitar în toate domeniile de activitate şi crearea unui dialog între societate şi organismele abilitate în acest domeniu;

v). Implicarea tinerilor şi adulţilor în activităţi civice de interes comunitar;

x). Organizarea de manifestări culturale, ştiinţifice, simpozioane, work-shopuri, emisiuni radio -TV subordonate obiectivelor;

z). Asociaţia poate presta orice activitate permisă de lege, din care se pot obţine beneficii  în vederea asigurării autofinanţării, precum şi atragerea altor surse de finanţare pentru realizarea obiectivelor.

           

            Informaţii financiare: Fondurile Asociaţiei provin din:

a). cotizaţiile membrilor activi

b). bugetele proiectelor pe care le derulăm

c). servicii către terţi

 

            Consiliul Director al Asociaţiei:

-         Biriş Ioan – preşedinte

-         Baiu Tiberiu – membru

-         Biris Mihaela - membru

 

Vizitatori Online

Avem 3 vizitatori și niciun membru online

Contact

Asociatia PAEM Arad

Str. Cicio Pop nr.17, 310086 Arad
tel/fax: 0257/285100
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Joomla Templates - by Joomlage.com