Proiecte curente

 

Proiect ”Creșterea performanțelor școlare ale elevilor din Socodor”

 

Proiect Socodor Copii

Proiecte derulate

 

Va informam asupra proiectelor derulare de noi .

 

  citeste mai mult...

Raport anual

 

Aici puteti gasi detalii despre activitatea noastra in raporul anual.

 

  citeste mai mult...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ANI ÎN SLUJBA CETĂŢENILOR

 

( RAPORT ANUAL 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaţia PAEM Arad este persoană juridică non profit, de drept privat, de naţionalitate română, constituită în conformitate cu Legea 21/1924, Decretul 31/1954, Constituţia României din 1991, Ordonanţa Guvernului României 26/2000 şi Ordonanţa Guvernului României 37/30.01.2003, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la Judecătoria Arad cu numărul 121/1996.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structură raport

 

 

 

 

         ► Cuvânt către cititor

      ► Misiune

      ► Obiective strategice

      ► Membrii fondatori

      ► Istoric

     ► Proiecte derulate şi în derulare

      ► Activităţi generatoare de venit

      ► Lista Consiliului Director

     ► Consolidarea şi organizarea echipei

      ► Apreciere şi implicare

       

 

 

        

 

 

 

 

 

 

► Cuvânt către cititor

 

 Născută dintr-o necesitate reală a anului 1996, aceea de a implementa un set de măsuri active de combatere a şomajului, fenomen cu un impact social major datorat atât noutăţii sale cât mai cu seamă nivelului neaşteptat de ridicat la care a ajuns într-un interval de timp destul de redus, de-a lungul existenţei sale, Asociaţia a identificat şi alte nevoi ale comunităţii locale, cum ar fi nevoia de comunicare şi informare, de educaţie şi de conştientizare asupra soluţiilor şi alternativelor pentru îmbunătăţirea vieţii.

 

Programele derulate au vizat în permanenţă individul cu nevoile sale căruia şi-au propus, şi în mare parte au şi reuşit, să-i ofere noi oportunităţi de integrare educaţională, culturală, profesională şi comunitară.

 

 Folosim acest prilej pentru a menţiona că succesele s-au datorat, în mare măsură, susţinerii de care asociaţia noastră s-a bucurat  din partea membrilor fondatori şi în aceeaşi măsură colaborării de excepţie cu un însemnat număr de instituţii de specialitate: universităţi, unităţi şcolare, instituţii sociale şi culturale precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale arădene.

 

• • •

 

Cum s-a mai amintit deja toate aceste realizări nu ar fi fost posibile fără sprijinul partenerilor şi colaboratorilor tradiţionali dintre care mulţi se regăsesc printre membrii noştri fondatori.

 

Ne facem o datorie de onoare ca, şi cu acest prilej, să aducem mulţumiri celor ce au fost aproape de noi: Consiliul Local Municipal şi Primăria Arad, Prefectura Judeţului Arad, Consiliul Judeţean, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă .

 

Mulţumim, de asemenea şi organizaţiilor neguvernamentale  cu care, pe parcursul anului 2011, am derulat împreună proiecte: Asociaţia Naţională a Birourilor pentru Cetăţeni (ANBCC) , Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT), Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile (AIDD) Simeria, Asociaţia Microregională „Banat-Ripensis” Jimbolia, Liga pentru Integrarea şi Dezvoltarea Societăţii (LIDS) Vaţa de Jos, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale din Arad.

 

Nu în ultimul rând se impune să apreciem implicarea deosebită a întregii echipe care a desfăşurat activitatea curentă în cadrul Asociaţiei, echipă care “dacă n-ar fi fost, nimic n-ar fi fost”.

 

 

 

 

 

► Misiune

           

            Asociaţia PAEM şi-a propus  să contribuie la dezvoltarea democraţiei prin informarea şi provocarea societăţii civile la atitudine şi iniţiativă.

 

 

 

► Obiective strategice

 

- promovarea  principiilor democratice în societatea românească;

- dezvoltarea de parteneriate cu instituţiile publice locale pentru identificarea şi acoperirea nevoilor comunităţii.

 

 

► Membrii fondatori

 

- Consiliul Judeţean Arad

- Primăria Municipiului Arad

- Prefectura Judeţului Arad

- Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad

- Direcţia Sanitară a Judeţului Arad

- Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Arad

- Regia Autonoma de Drumuri şi Poduri Arad

- Regia Autonomă de Apă Canal Arad

- Agenţia de Protecţie a Mediului Arad

- Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale Arad

- Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Arad

- Universitatea ”AUREL VLAICU“ Arad

- Universitatea “VASILE GOLDIŞ“ Arad

- Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Libere Arad – CNSLR FRĂŢIA

- Televiziunea Arad

- SC RESCO SA

- SC MODA SA

- SC ARTERM SA

- SC TRICOUL ROŞU SA

- Agenţia de Dezvoltare Arad

 

 

► Istoric

 

 

Asociaţia  PAEM  a fost înfiinţată în 1996, având ca scop formarea unui Consorţiu Local  ce a reunit 21 de instituţii publice şi private din sfere de activitate diferite. Iniţiativa a aparţinut Fundaţiei Internaţionale pentru Management şi Consiliului Judeţean Arad.

Începând cu 1997, organizaţia s-a  implicat în  reforma  economică socială prin derularea de programe active menite să contribuie la diminuarea ratei şomajului.

Pe parcursul existenţei sale organizaţia a identificat şi alte nevoi ale comunităţii locale: nevoia de comunicare, de informare, de educaţie şi  de conştientizare asupra  soluţiilor şi alternativelor pentru îmbunătăţirea vieţii.

Multitudinea acestora a contribuit la redefinirea politicii de dezvoltare a organizaţiei: identificarea  nevoilor comunităţii şi a oportunităţilor de rezolvarea  a acestora.

            Asociaţia PAEM Arad a activat ca membru al Comitetului de Coordonare al Programului “Agenda 21”, contribuind la luarea deciziilor în ceea ce priveşte elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare a Municipiului Arad – instrument indispensabil  în atragerea investiţiilor viitoare.

De asemenea Asociaţia PAEM a fost membră a Grupului Integrat de Acţiune din Arad, care în colaborare cu Development Alternatives Inc.a implementat programul denumit “Reforme ale Administraţiei Publice Locale prin Parteneriate Durabile” finanţat de către Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională(USAID).

În cadrul Grupului Integrat de Acţiune, Asociaţia PAEM, alături de ceilalţi membri, şi-a adus o contribuţie substanţială la elaborarea Planului de Îmbunătăţire, fiind implicată efectiv în implementarea obiectivului ce vizează îmbunătăţirea planificării şi furnizării serviciilor sociale.

Concret Asociaţia PAEM prin proiectul PICOP (Program de informare, consiliere şi orientare profesională) şi-a orientat acţiunile spre îmbunătăţirea serviciilor sociale furnizate către grupurile defavorizate.

În calitatea sa de asociaţie care găzduieşte şi susţine un Birou de Consiliere pentru Cetăţeni, PAEM Arad a devenit din luna octombrie 2002, membru fondator al Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, care la rândul său este o organizaţie non-profit înfiinţată în vederea îndrumării şi sprijinirii activităţilor de consiliere şi informare pentru cetăţeni desfăşurate de Birourile de Consiliere pentru Cetăţeni înfiinţate în cadrul organizaţiilor neguvernamentale fondatoare şi asociate.

Prezenţa Asociaţiei PAEM în cadrul Asociaţiei Naţionale a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni este una foarte activă, având, în persoana managerului Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni, un reprezentant în Consiliul Director, organul de conducere al asociaţiei.

Având în vedere specificitatea activităţii Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni, bazată pe contactul nemijlocit cu cetăţenii, în luna septembrie 2003, Asociaţia PAEM a fost onorată de Delegaţia Comisiei Europene în România cu invitaţia de a face parte din Reţeaua de Multiplicatori de Informaţie Europeană care şi-a dezvoltat o strategie de informare şi comunicare pentru a oferi publicului românesc informaţie completă şi obiectivă privind aderarea României la Uniunea Europeană.

În această calitate Asociaţia PAEM, prin activităţi specifice, asigură diseminarea informaţiilor pe subiecte europene în condiţiile unui flux informaţional oferit de întreaga reţea dar totodată participă activ la grupul de dialog al cărui principal obiectiv este schimbul de informaţii, experienţă şi bune practici.

           Diseminarea informaţiei europene a căpătat noi dimensiuni în urma derulării, de către asociaţie, a unui proiect finanţat pe Fondul Europa, a cărui principal obiectiv a fost construirea unei reţele de cluburi de tineret în mediul rural prin care să fie asigurată  transmiterea către colectivităţile locale,cu precădere către tineri, a cât mai multe informaţii privitoare la Uniunea Europeană şi la procesul de integrare a României.

           Începând cu anul 2006 Asociaţia PAEM face parte din Pactul Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială în Regiunea de Vest.

            Din data de 24 aprilie 2007 Asociaţia PAEM face parte din Reţeaua Organizaţiilor Neguvernamentale de Ocupare din România ( RONOR ) a cărei misiune este    dezvoltarea capacităţii instituţionale a organizaţiilor membre în vederea creşterii calităţii şi diversificării serviciilor de ocupare a forţei de muncă din România.

             În anul 2008 a fost înfiinţată  o reţea de birouri de consiliere la nivelul Regiunii de Dezvoltare V vest formată din BCC-urile din Timişoara, Arad, Simeria, Gurahonţ  care are ca principal scop coagularea eforturilor şi resurselor BCC-urilor componente în vederea accesării de fonduri de postaderare, acţiuni comune şi concertate care să vizeze influenţarea politicilor publice, promovarea reciprocă, construirea de parteneriate, valorificarea mai eficientă in folosul comun al expertizei existente la nivelul birourilor componente.

            Apartenenţa la aceste forme asociative oferă posibilitatea Asociaţiei noaste să se implice, prin dimensiuni concrete, în procesul decizional şi chiar în cel legislativ aducând în atenţie aspecte şi probleme reţinute mai cu seamă din relaţia cu cetăţenii dar şi din evaluarea efectelor pe care le produce aplicarea legislaţiei şi a actelor normative în anumite domenii.  

 

► Proiecte derulate

 

 

  1. 1.      “Serviciul Informaţional de Mediere a Muncii” -  proiect  care şi-a propus furnizarea de servicii de intermediere a forţei de muncă pentru şomeri şi tineri din Municipiul Arad.

Proiectul derulat în parteneriat cu Universitatea Aurel Vlaicu a funcţionat cu succes,  servind nu numai grupului ţintă ales ci tuturor categoriilor de şomeri, în special tinerilor din universităţi; un număr de 2652 persoane au beneficiat de serviciile oferite.

Bugetul proiectului a fost de  224.834.960 lei  finantarea fiind  asigurata de Uniunea Europeană prin programul Phare - P.A.E.M.

 

2. “JOB CLUB” - proiect implementat în municipiul Arad, prin care s-a urmărit dezvoltarea deprinderilor de prezentare în vederea reuşitei la angajare a persoanelor în căutare de loc de muncă. Un număr de 802 clienţi au devenit „membrii clubului” beneficiind de consiliere şi susţinere în vederea angajării.

Proiectul s-a derulat în parteneriat cu SC Job Club SRL şi a beneficiat de o finanţare a Uniunii Europene de 197.378.520 lei prin programul Phare P.A.E.M.

 

3. “Centrul de Asistenţă pentru Mici Întreprinzători” (CAMI) -  proiect care a avut ca scop dezvoltarea spiritului antreprenorial la tineri absolvenţi şi la persoanele cuprinse între vârstele de 30-45 ani.

În cadrul CAMI s-au organizat cursuri specializate în marketing, contabilitate, finanţe-bănci, drept comercial, corespondenţă în afaceri la care au participat un număr de 418 cursanţi. În paralel s-au desfăşurat activităţi de consultanţă de specialitate pentru iniţierea şi dezvoltarea activităţii micilor întreprinzători care au fost furnizate pentru un număr de 165 clienţi.

Proiectul a beneficiat de o finanţare de 205.421.536 lei prin programul Phare P.A.E.M. al Uniunii Europene.

 

4. “ARTUR” – Centrul de Informare Turistică a Aradului -  proiect derulat în perioada 1997-1998, având ca scop promovarea municipiului Arad ca destinaţie turistică, prin realizarea unei campanii de informare vizând oportunităţile de turism din Arad, precum şi creşterea calităţii serviciilor din turism.

Ca rezultate ale proiectului putem enumera: elaborarea a 6 pliante intr-un tiraj de 8800 exemplare; editarea ghidului „Pledoarie pentru Arad” intr-un tiraj de 1000 exemplare in limbile romana, engleza, franceza, italiană si germana; organizarea de cursuri de limbi străine (engleză şi italiană) la care au participat un număr de 50 persoane.

Proiectul a fost derulat în parteneriat cu Centrul Universitar de Cercetare şi Afaceri al Fundaţiei Vasile Goldiş, Consiliul Judeţean Arad, SC Sirius SRL, SC Brisk SRL, SC Central SA,  ANTREC- Filiala Arad.

Proiectul a beneficiat de o finanţare de 222.304.760 lei prin programul Phare CERT al Uniunii Europene.

 

5. În iunie 1998 Asociaţia PAEM a organizat primul FORUM al Organizaţiilor Non-Guvernamentale din judeţul Arad, în colaborare cu alte trei asociaţii, ocazie cu care au fost inventariate şi invitate toate ONG-urile din judeţ.

Forumul a avut loc la Moneasa şi s-a bucurat de participarea a 70 de organizaţii şi numeroşi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi naţionale, instituţii guvernamentale şi finanţatori.

Bugetul proiectului a fost de 5247 ECU din care 2700 ECU finanţaţi de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), diferenţa fiind contribuţia organizaţiilor co-participante realizată din sponsorizări, voluntariat şi contribuţie cu dotări şi echipamente.

 

6. „Să vorbim serios între noi” -  proiect având ca scop promovarea unei atitudini pozitive faţă de problemele legate de sexualitate, alcool şi droguri, ajutând la depăşirea prejudecăţilor şi completând nevoia de informare.

Asociaţia PAEM a demarat acest proiect, care a fost derulat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar, Cabinetul de Planning Familial, Societatea Naţională de Cruce Roşie – filiala Arad.

Ponderea cu care a participat finanţatorul, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, a fost de  3148 USD,  contribuţia proprie s-a evaluat la 2945 USD.

 

7. “Info Acces 1”- proiect derulat în perioada iunie 2002 – septembrie2003, având ca obiectiv principal înfiinţarea unui Birou de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC).

Proiectul a fost derulat în parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Arad – Administraţia Patrimoniului Local, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Serviciul Umanitar pentru Penitenciare – Filiala Banat.

Pe baza principiilor de independenţă, imparţialitate, gratuitate şi confidenţialitate, BCC a asigurat consiliere în 12 domenii (sănătate, asistenţă socială, asigurări sociale, raporturi de muncă, protecţia consumatorilor, drepturi şi obligaţii civile, regimul proprietăţii, impozite şi taxe, învăţământ, procedură notarială, protecţia copilului, servicii publice) care în urma unui sondaj s-au dovedit a fi cele mai solicitate de cetăţeni.

Evaluarea finală a evidenţiat faptul că proiectul şi-a atins în mare scopul, un număr însemnat de cetăţeni (peste 800)  fiind beneficiarii  serviciilor de consiliere.

Proiectul în valoare de 45.864 Euro a fost finanţat în întregime din fonduri  ale Uniunii Europene prin Programul Phare , Societate Civilă – componenta - Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni.

 

8. “InfoAcces 2” – Dezvoltarea Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni, în valoare de 34.730 Euro, finanţat din fonduri Phare ale Uniunii Europene în cadrul programului Dezvoltarea Societăţii Civile.

Scopul proiectului – facilitarea accesului la informaţii şi furnizarea de servicii de consiliere pentru cetăţenii Municipiului Arad în cele 12 domenii stabilite şi cu respectarea celor patru principii ale consilierii: independenţă, imparţialitate, gratuitate şi confidenţialitate.

Obiectivul principal al proiectului l-a constituit întărirea BCC  Arad prin consolidarea şi extinderea serviciilor furnizate de către acesta tuturor persoanelor care alcătuiesc grupul ţintă precum şi prin consolidarea relaţiei de parteneriat dintre Asociaţia PAEM Arad şi partenerii instituţionali implicaţi în proiect.

După încheierea cu succes a proiectului “InfoAcces 2” – Dezvoltarea Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni, putem vorbi despre un cetăţean nu doar mai bine informat şi consiliat, ci de unul realmente implicat în viaţa comunităţii atât prin atitudine cât mai ales prin acţiune.

Evaluarea de către finanţator a raportului final a evidenţiat faptul că prin desfăşurarea activităţilor, prin îndeplinirea obiectivului principal şi a celor specifice BCC Arad şi-a dovedit nu doar eficienţa ci mai cu seamă necesitatea, motiv pentru care Asociaţia PAEM şi-a propus să depună noua aplicaţie pe programul Dezvoltarea Societăţii Civile – Consolidarea Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni.

 

 

9. Program de Informare, Consiliere şi Orientare Profesională (PICOP), proiect care a continuat să se desfăşoare în 2004, în valoare totală de 878.995.000 lei din care 71% finanţat prin Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite (USAID) în cadrul programului GRASP, restul fiind contribuţia proprie a Asociaţiei PAEM Arad.

Scopul proiectului a fost: creşterea calităţii vieţii adolescenţilor şi tinerilor vulnerabili prin furnizarea de servicii specializate care vizează îmbunătăţirea procesului de integrare în societate şi pe piaţa muncii.

Obiectivul principal: furnizarea de servicii de informare, consiliere şi orientare profesională unui grup ţintă format din 300 de tineri care provin din instituţiile de ocrotire socială sau din familii care se află în situaţie de criză datorată unor conjuncturi generate de starea socială, mediul de provenienţă, nivelul de educaţie, motive personale de natură economică – materială, socio-culturală, biologică şi psihologică.

 

Organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor au fost determinante pentru îndeplinirea obiectivului general şi a celor specifice şi pentru atingerea rezultatelor preconizate: îmbunătăţirea calităţii vieţii adolescenţilor şi tinerilor, în special al celor care provin din instituţii de ocrotire socială sau din familii aflate în stare de risc social, prin activităţile de informare, consiliere şi orientare profesională care va contribui nemijlocit la creşterea capacităţii de integrare în societate şi pe piaţa forţei de muncă a beneficiarilor proiectului.

Răspunzând nevoilor identificate de administraţia locală şi cuprinse în Planul Strategic al Municipiului Arad şi în Proiectul de strategie a dezvoltării serviciilor sociale, PICOP a fost, totodată, un exemplu de parteneriat activ şi eficient între Asociaţia PAEM, ca organizaţie, care a iniţiat şi implementat acest proiect şi administraţia locală (Primăria Municipiului Arad, Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară a Consiliului Local Municipal, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad, Universitatea “Aurel Vlaicu”, Asociaţia Serviciul Umanitar pentru Penitenciare precum şi cele două firme private de plasare a forţei de muncă atrase, SC Internaţional Elisa Consulting SA şi SC Euro Job SRL).

Una din activităţile importante ale acestui proiect a fost elaborarea şi tipărirea cărţii “Perspective în carieră – Ghid de orientare profesională şi vocaţională”,

 

10. Drumul de la un simplu ONG la Centrul de Resurse şi Informaţii pentru ONG-uri

Anul 2004 a însemnat şi desfăşurarea majorităţii activităţilor planificate în cadrul proiectului Centrul de Resurse şi Informaţii pentru ONG-uri,(CRIONA), proiect ce s-a derulat în parteneriat cu Primăria Municipiului Arad – Direcţia Administraţiei Publice Locale şi finanţat prin Programul Phare – Societate Civilă, din fonduri ale Uniunii Europene, în sumă de 42.370 Euro. 

Obiectivul general: sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale prin oferirea unor servicii de informare, consiliere, consultanţă şi instruire astfel încât acestea să fie capabile să răspundă mai bine nevoilor comunităţii.

Obiectivul specific: înfiinţarea Centrului de Resurse şi Informaţii pentru ONG-uri ca organizaţie de sprijin pentru organizaţiile neguvernamentale şi nonprofit care îşi desfăşoară activitatea în judeţul şi municipiul Arad.

Rezultate realizate: prin activităţile desfăşurate s-a îmbunătăţit accesul la resurse a organizaţiilor mici şi a celor nou înfiinţate precum şi utilizarea mai eficientă a resurselor locale existente în vederea dezvoltării acestor organizaţii. Aceste rezultate au fost obţinute, acest lucru fiind posibil prin desfăşurarea, conform planificării a tuturor activităţilor şi prin îndeplinirea atât a obiectivului general, cât şi a celui specific.

 

 

11. De la persoană fără loc de muncă la mic întreprinzător

 

Pornind de la convingerea că există întotdeauna cel puţin o soluţie pentru fiecare şi acceptând o soluţie pentru fiecare şi acceptând că o bună parte dintre cei fără loc de muncă ar fi dispuşi să încerce să iniţieze o afacere pe cont propriu, Asociaţia PAEM, care de-a lungul anilor a dobândit expertiza necesară, s-a angajat, prin contractul încheiat cu AJOFM Arad, să deruleze proiectul “Servicii de asistenţă pentru înfiinţare de întreprinderi mici şi mijlocii” finanţat în totalitate de AJOFM cu suma de 547.882.000 lei.

Prin acest proiect Asociaţia PAEM a participat la dezvoltarea mediului antreprenorial din zona Aradului prin servicii de consiliere acordate persoanelor fără loc de muncă, contribuind astfel în mod activ la reducerea şomajului.

 

Servicii realizate:

-          Evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor antreprenoriale;

-          Consilierea privind evaluarea abilităţilor şi aptitudinilor antreprenoriale persoanelor interesate de iniţierea unei afaceri;

-          Consiliere în domeniul Financiar – Contabil, Credite – Finanţări;

-          Consultanţă în domeniul Marketing, Management organizaţional;

-          Consultanţă în domeniul juridic;

-          Consultanţă în accesarea informaţiilor;

-          Consiliere în întocmirea dosarului de înfiinţare societate şi asistenţă în dialogul cu autorităţile locale.

 

Impactul la finele proiectului:

-          90 de persoane din grupul ţintă au beneficiat de consiliere gratuită în vederea evaluării aptitudinilor şi abilităţilor antreprenoriale;

-          50 de persoane au beneficiat de informaţiile necesare pentru a fi tentaţi să încerce iniţierea unei afaceri;

-          5 persoane au demarat o afacere privată.

 

Rezultate obţinute:

Derularea proiectului conform planificării iniţiale a condus la obţinerea următoarelor rezultate:

-          900 de persoane au fost contactate prin scrisori personalizate şi informate despre serviciile propuse în proiect prin intermediul pliantelor;

-          circa 27.000 de persoane au aflat despre oferta noastră prin intermediul informaţiilor transmise prin mass-media locală;

-          95 de persoane au devenit beneficiari ai serviciilor propuse în proiect;

-          toţi beneficiarii serviciilor care s-au hotărât să demareze o afacere pe cont propriu în perioada de implementare a proiectului au fost asistaţi în realizarea documentaţiei precum şi în relaţiile cu autorităţile;

-          9 persoane au demarat o afacere pe cont propriu;

-          a fost realizat şi editat “Ghidul practic pentru micul întreprinzător” o sursă permanentă şi utilă pentru beneficiarii proiectului dar şi pentru potenţialii noştri clienţi.

 

Derularea acestui proiect ne-a întărit convingerea că astfel de iniţiative sunt utile mai cu seamă prin cantitatea şi calitatea informaţiilor la care poate avea acces gratuit o categorie de cetăţeni care, cel puţin sub aspect material, pot fi incluşi în categoria persoanelor marginalizate. O relaţie care s-ar constitui pe termen lung cu beneficiarii ar permite pe de-o parte furnizorului de servicii să se perfecţioneze, iar pe de altă parte beneficiarilor să dobândească încredere în expertiza prestatorului.

 

12. Servicii de Asistenţă prin Consiliere pentru IMM-uri proiect finanţat de ANOFM prin AJOFM Arad cu suma de 208.718.000 lei vina ca o continuare a proiectului anterior “Servicii de asistenţă pentru înfiinţare de întreprinderi mici şi mijlocii” şi certifică din nou faptul că acest gen de servicii sunt necesare pentru comunitate.

 

Serviciile furnizate au fost servicii de consiliere specializată în următoarele domenii:

- Consiliere în Credite / Finanţări / Granturi: acces la informaţii legate de granturi, finanţări rambursabile şi nerambursabile, credite acordate în condiţii avantajoase;

- Consiliere în Evaluare antreprenorială; identificarea constrângerilor de ordin financiar, uman, a oportunităţilor de orientare profesională şi  a oportunităţilor oferite de mediul economic existent;

- Consiliere Juridică: informare privind mediul legislativ şi a facilităţilor oferite în domeniul economic, asistare în realizarea  formalităţilor de înfiinţare a activităţilor independente.

Rezultate obţinute:

Serviciile de consiliere s-au efectuat respectând principiile de consiliere ale Asociaţiei şi în general toate persoanele interesate de aceste servicii au fost planificate şi consiliate în toate cele 3 domenii alese în cadrul acestui proiect.

Conform datelor cuprinse în Baza de Date clienţi consiliaţi, în perioada de implementare a proiectului (Iunie-Septembrie 2005) 56 de persoane au beneficiat de servicii de consiliere de specialitate.

Persoanele înscrise în Baza de Date a proiectului SACIMM au fost în număr de 107.

Faţă de indicatorul propus la finele acestui proiect putem afirma că realizarea acestui obiectiv s-a depăşit cu un procent de peste 100%. Un număr de 9 persoane atât şomeri indemnizaţi cât şi şomeri neindemnizaţi au demarat activităţi pe cont propriu alegând ca formă juridică de organizare atât Persoane Fizică autorizată, Asociaţie Familială cât şi Societate cu Răspundere Limitată.

Domeniile alese de clienţi au fost foarte diverse, în funcţie de abilităţile şi resursele acestora cu preponderenţă în domeniul comercial.

 

 

13. Şcoala de Asociere a Tinerilor proiect, finanţat de FUNDAŢIA ALCOA, realizat de Asociaţia PAEM Arad în colaborare cu Primăria Şimand, Primaria Socodor, Grupul Şcolar Agricol Chişineu Criş şi finanţat cu 13.000 USD

 

Scopul proiectului: Infiintarea a 3 Cluburi de Tineret in comunele Chisineu-Cris, Socodor, Simand dotate cu echipament IT in cadrul carora tinerii sa aibe acces la  sursele moderne de informare, sa  beneficieze de cursuri si seminarii cu rol educativ si sa  fie incurajati in a dezvolta activitati asociative.

In mediul rural tinerii in general fiind privati de informatii si de instrumentele necesare pentru ale accede. Activitatile tinerilor in general se desfasoara in  domeniul agricol, accesul la informatii legate de cultura, stiinta fiind limitate, aproape inexistente. Chiar si in domeniul agricol exista nevoie de informatii utile pentru imbunatairea activitatilor si a modului de abordare din punct de vedere economic.

In timpul liber, din dorinta de a comunica si a fi impreuna dar mai ales din lipsa unor locuri speciale pentru ei, tinerii isi petrec orele in locaruile si restaurantele comunale. 

Necesitatea realizarii acestui proiect rezulta din dorinta de a preveni si combate fenomenul de marginalizare din punct de vedere economic, cultural si informational al tinerilor apartinind mediului rural.

Prin realizarea Cluburilor de Tineret  Asociatia PAEM şi-a propus sa creeze un cadru profesional si in acelasi timp apropiat de gusturile si asteptarile tinerilor pentru a comunica cat mai bine cu acestia.

Infiintarea Cluburilor de Tineret a venit sa acopere o perioada  din viata unui tanar in formare, perioada in care omul este  cel mai receptiv la informatiile din jur. Informatiile astfel receptate i-au  influentat in mod pozitiv tot restul vietii si s-au reflectat in: alegerea carierei, dezvoltarea simtului practic, capacitatea de comunicare, dezvoltarea simtului etic si a caracterului.

 

Beneficiarii proiectului sunt tinerii cu varsta cuprinsa intre 15 - 20 de ani din localitatile Chisineu-Cris, Simand, Socodor si satele apartinatoare.

Datele staistice obtinute de la Institutul National de Statistica releva ca la ora actuala (2005) tinerii cu varsta cuprinsa intre 15-19 ani sunt in Chisineu-Cris: 525 de tineri, Simand 297 tineri, Socodor 140 tineri.

Cluburile de Tineret se adreseaza tuturor celor  962 de tineri cu varsta cuprinsa intre 15-20 ani apartinind localitatilor Chisineu-Cris, Simand, Socodor si satelor apartinatoare acestora.

 

Rezultatele proiectului sunt:

- Infiintarea  si dotarea a 3 Cluburi de Tineret

- Incurajarea tinerilor in deprinderi necesare pentru a accede la informatie, pentru a-si pregatii cariera si in general pentru asi identifica oricand si in orice domeniu de activitate resursele necesare imbunatatirii conditiei de viata.

- Elaborarea unui regulament de etica a cluburilor care sa cuprinda elemente de buna conduita in cadrul cluburilor.

- Elaborarea unui regulament de functionare a Cluburilor care sa prevada activitatile ce se pot realiza  si modul de functionare si responsabilizare a membrilor clubului.

- Organizarea unui seminar cu tema  „Resursele la îndemâna voastră”.

Acest seminar a vizat încurajarea iniţiativei libere şi a simţului de implicare în dezvoltarea mediul în care trăiesc.  În cadrul seminariilor s-au prezentat oportunităţile existente ale zonei, tinerii devenind astfel mai conştienţi de posibilităţle de dezvoltare. De asemeni s-a încurajat ideea de asociere şi de muncă în echipă, soluţie viabilă în contextul comunităţilor sărace în care fiecare membru cu o contribuţie mai mică poate să obţină rezultate mai mari împreună cu echipa sa decît în mod individual.

- Organizarea unui seminar cu tema " Cum imi aleg profesia" ce a vizat sfera pieţei muncii. În cadrul acestui seminar s-au prezentat cerinţele actuale ale pieţei muncii grupate pe principalele meserii precum şi tendinţele de evoluţie ale acesteia. De asemeni s-au prezentat principalele instituţii de învăţământ şi domeniile în care se califică forţă de muncă.

Tinerii au primit pliante ce cuprind oferta instituţiilor de învăţământ postliceale, universitare şi a firmelor private de calificare.

- Având în vedere că domeniul cel mai probabil de dezvoltare este oferit de agricultură, s-au organizat în ultima perioadă a proiectului vizite la ferme şi asociaţii agricole de pe raza judeţului Arad în vederea prezentării modelelor de succes. Este  de ştiut faptul că puterea exemplului pozitiv este cea mai relevantă şi mobilizatoare metodă educaţională.

Preconizam ca in prima faza un numar de 100 de tineri au participat la seminariile si intilnirile organizate in cadrul Cluburilor, iar dupa un an de la infiintare 50% din tinerii identificati in zona au devenit membrii ai Cluburilor.       

 

 

14. InfoAcces 3 – Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni

 

            Programul PHARE 2003-Consolidarea Societăţii Civile în România a asigurat cea de-a treia rundă de finanţare a proiectului InfoAcces-Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni, cu suma de 15500 de euro, dintr-un buget total de 21680 euro, restul de 6180 euro fiind asiguraţi de solicitanţi şi parteneri.

            Chiar dacă activitatea principală a rămas furnizarea serviciilor de informare şi consiliere în domeniile stabilite, scopul acestui proiect l-a constituit îmbunătăţirea accesului la aceste servicii prin apropierea lor de cetăţeni. Pentru aceasta activitatea de informare şi consiliere s-a desfăşurat, pe lângă sediul biroului, şi în cele 8 centre de zi din cartiere ale Aradului puse la dispoziţie de partenerul Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară  a Consiliului Local Municipal Arad. Prin aceasta a fost îndeplinit şi obiectivul general al proiectului-adaptarea şi diversificarea serviciilor biroului în funcţie de nevoile de informare şi consiliere ale cetăţenilor în scopul transformării sale într-un serviciu public permanent în comunitate.

            Parteneriatul cu Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară şi cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, asocierea cu Serviciul Umanitar pentru Penitenciare - Filiala Banat şi colaborarea, pe baza unui protocol, cu ziarul local „Adevărul” au contribuit esenţial la îndeplinirea obiectivelor propuse,proiectul finalizându-se cu rezultate notabile:1731 de beneficiari direcţi de servicii de informare şi consiliere; peste 6000 de beneficiari indirecţi, persoane informate prin intermediul mass media locală; peste 2000 de materiale promoţionale şi informative şi 8 noi locaţii amenajate în centrele de zi din cartiere unde sunt furnizate servicii de informare şi consiliere.

            Cel mai mare câştig al proiectului constă, însă, în faptul că putem vorbi de un număr însemnat de cetăţeni mai bine informaţi, şi consiliaţi capabili să se implice din ce în ce mai mult în viaţa colectivităţii prin atitudine şi acţiune.

 

15. „EuroTiNet”-Uniunea Europeană la noi acasă

 

            Lansarea programului Phare de Micro-proiecte Fondul Europa 2005 a constituit o oportunitate pentru asociaţia noastră de a propune spre finanţare proiectul „EuroTiNet”. Ideea propusă de noi a fost apreciată, motiv pentru care a fost finanţată cu 38.210 Euro, la care s-au adăugat cei 13.660 de Euro, cofinanţare a solicitantului şi a partenerilor.

            Scopul acestui proiect l-a constituit informarea şi conştientizarea tinerilor din mediul rural cu privire la principalele aspecte ale integrării României în Uniunea Europeană, a procesului de aderare şi a impactului acestuia, în cadrul unei reţele active de informare la nivelul judeţului Arad,formată din 11 locaţii (Vărădia de Mureş, Păuliş, Şagu, Felnac, Şimand, Sântana, Socodor, Pecica, Apateu, şi Hăşmaş).

            De activităţile propuse şi desfăşurate în cadrul proiectului au beneficiat 22 de tineri(câte doi din fiecare localitate) şi 12 reprezentanţi ai administraţiei publice locale care,prin participare la sesiunile de formare şi la seminariile informative,s-au format ca lideri şi multiplicatori de informaţie europeană.Acestora li s-au adăugat peste 1500 de tineri,cu vârsta cuprinsă între 15 şi 25 de ani, care au participat la campania de informare pe tematică europeană desfăşurată în 6 unităţi şcolare din judeţul Arad.

            La finele celor 12 luni de derulare a proiectului au fost obţinute rezultate deosebite, estimate încă din perioada de elaborare a proiectului,  ceea ce dovedeşte că previziunile noastre au fost realiste fiind bazate pe cunoaşterea realităţii şi a nevoilor din comunităţile locale amintite. Astfel, a fost creată şi este funcţională o reţea de 11 cluburi de tineret în mediul rural; 38 de tineri voluntari ai cluburilor şi reprezentanţi ai administraţiilor locale s-au format ca multiplicatori de informaţie europeană;70 de tineri au participat la 4 seminarii de formare în management,tehnici de strângere de fonduri şi elaborarea de cereri de finanţare;600 de tineri membri ai cluburilor de tineret au participat la 5 sesiuni de informare pe teme europene;au fost organizate 6 evenimente cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei în localităţile Apateu, Şimand, Felnac, Păuliş, Şagu şi Cărand;200 de tineri au participat la concursul cu tema „10 întrebări despre Uniunea Europeană”;a fost organizată o campanie de informare europeană în unităţi şcolare din Sântana, Chişineu-Criş, Lipova, Ineu şi Sebiş, iar în final a fost înfiinţată o organizaţie care să reprezinte şi să susţină activitatea de informare europeană a reţelei EuroTiNet, organizaţie alcătuită din 33 de membri fondatori.

 

16. Şanse pentru tineri şi comunitate !

 

            „Chances for Youth and Community” (CYC) – a fost un proiect propus pentru finanţare în februarie 2006 Fundaţiei ALCOA. Propunerea noastră a stârnit interesul finanţatorului care şi-a propus să-l susţină cu suma de 15.000 de dolari, restul de 1700 fiind contribuţia solicitantului.

            Scopul propus de proiect este de a consolida sectorul neguvernamental prin înfiinţarea de ONG-uri de tineret care să ofere posibilitatea tinerilor să dezvolte noi abilităţi şi să se implice în viaţa comunităţii.Mai concret,prin proiect se propune transformarea Cluburilor de Tineret din Şimand, Socodor şi Chişineu-Criş în ONG-uri,  în acest fel acestea dobândind şi personalitatea juridică.

            Cu toate că la data elaborării prezentului raport proiectul este încă în derulare o serie de activităţi s—au derulat,ele constituindu-se în rezultate concrete. Un număr de 15 tineri din localităţile amintite au fost instruiţi în management organizaţional, fund raising şi scriere de proiecte de finanţare;au fost organizate întâlniri cu reprezentanţii administraţiilor locale din cele trei localităţi în vederea identificării nevoilor comunităţii şi a modului de implicare a tinerilor în rezolvarea acestora.La momentul raportării, actele pentru înfiinţarea organizaţiilor de tineret sunt depuse la judecătorie, ceea ce ne îndreptăţeste să fim siguri că obiectivul principal al proiectului va fi îndeplinit.

Proiectul se va finaliza în luna februarie 2007.

 

17. Start-up pentru tinerii intreprinzători !

 

            Luna noiembrie a anului 2006 a coincis cu aprobarea finanţării pentru proiectul „For a few chances more” (Pentru o şansă în plus) de către fundaţia ALCOA.

Scopul acestui proiect este implicarea tinerilor din mediul rural în activităţi antreprenoriale, obiectivele urmărite fiind dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale a 20 de tineri astfel încât aceştia să fie capabili să elaboreze un  plan de afaceri corect şi facilitarea start-up-ului pentru 5 dintre cele mai bune planuri de afaceri realizate în cadrul proiectului.

            Proiectul a beneficiat de o finanţare nerambursabilă de 15.000 de dolari şi s-a derulat cu precădere pe parcursul anului 2007.

 

18. Know-how (A şti cum)

 

            La finele anului 2007 (din luna noiembrie) a început implementarea proiectului Know-how, proiect finanţat de Fundaţia ALCOA cu suma de 20.000 USD. 

            Proiectul se adresează tinerilor din clasele terminale din liceele din Chişineu Criş şi Beiuş. Scopul acestui proiect este de a facilita accesul la informaţii pentru cca. 300 de tineri din clasele terminale cu privire la căutarea unui loc de muncă şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale. În acest sens, pe perioada de implementare  a proiectului, vor avea loc întâlniri cu  tinerii din clasele a XII-a din cele două localităţi, unde vor fi abordate teme cu privire la managementul prin obiective, antreprenoriat, modul de căutare a unui loc de muncă precum şi oportunităţile oferite de voluntariat şi sectorul neguvernamental.

            Proiectul îşi propune să vină în întâmpinarea nevoilor descrise în aria „Educaţie globală şi instruire profesională” prin derularea unor acţiuni menite să contribuie la lărgirea orizonturilor tinerilor din mediul rural. În cadrul proiectului circa 300 de tineri vor beneficia de informare şi instruire pe teme ce vor contribui la dezvoltarea lor personală cu rolul de a-i pregătii pentru viitor, pentru ai face mai competitivi atât din punct de vedere profesional cât şi social. Abordarea temei managementul prin obiective îi va ajuta pe tineri să gândească mai structurat şi să-şi facă ordine în idei. Indiferent că vor să urmeze o formă superioară de învăţământ, că se vor angaja sau vor demara o afacere pe cont propriu, tinerii informaţi şi instruiţi vor fi pregătiţi pentru provocările ce-i aşteaptă după terminarea liceului.

 

19. InfoAcces 4 – Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni

 

            Proiectul “InfoAcces 4” îşi propune să asigure resursele necesare (mai cu seamă cele financiare) pentru ca Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Arad să parcurgă o etapă extrem de importantă în existenţa sa, cea de consolidare ca serviciu de interes public în comunitatea locală.

Înfiinţat în anul 2oo2, când au luat fiinţă primele 12 birouri din România,BCC Arad a parcurs, rând pe rând, toate etapele înfiinţare – dezvoltare - consolidare) activitatea sa desfăşurându-se fără întrerupere până astăzi, datorită celor trei finanţări dar şi ca urmare a resurselor asigurate de organizaţia gazdă, Asociaţia PAEM sprijinită de partenerii tradiţionali,aceiaşi de la înfiinţare: Consiliul Local Municipal şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Specificul acestei componente a  Programului Phare presupune ca cele mai multe dintre activităţi să se desfăşoare în continuare, indiferent de etapa în care se află biroul(ca evoluţie).Acesta este şi motivul pentru care în cadrul proiectului „InfoAcces 4” ,BCC Arad va continua să furnizeze servicii de informare şi consiliere; va acţiona pentru creşterea vizibilităţii sale; îşi va dezvolta domeniile prin actualizare permanentă; se va implica în influenţarea şi îmbunătăţirea politicilor publice şi va disemina informaţii în reţeaua naţională de birouri pentru a cărei consolidare se va implica activ. Nu în ultimul rând se va preocupa deosebit pentru atragerea de resurse pentru asigurarea funcţionalităţii sale şi în perioadele nefinanţate. Derularea tuturor acestor activităţi va fi subordonată atingerii unor standarde superioare, pornind tocmai de la experienţa acumulată.

            „InfoAcces 4”, însă, nu este nici pe departe o copie a celorlalte proiecte derulate. Valorificând experienţa şi expertiza acumulate, colaborarea cu partenerii tradiţionali (CLM - Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară şi AJOFM) precum şi actualizarea permanentă a informaţiilor (prin propria cercetare sau colaborarea cu alţi actori locali) privind evoluţiile sociale şi economice în zonă determinante pentru nevoile de informare şi consiliere ale cetăţenilor, au impus ca în actualul proiect să propunem activităţi şi obiective specifice noi care să răspundă noilor nevoi identificate.

            Faţă de proiectele anterioare ne propunem să furnizăm servicii pentru noi grupuri ţintă identificate ca defavorizate sau cu acces limitat la surse de informare:rromi din comunităţi compacte, tineri dezinstituţionalizaţi locatari ai blocului social al primăriei, tineri cuprinşi în programe de reintegrare socială, tineri din mediul rural.

            O nouă abordare se va regăsi şi în ceea ce priveşte valorificarea informaţiilor în propuneri de influenţare a politicilor publice. Dacă până acum accentul cădea pe participare membrilor biroului în structuri consultative la nivel local, acum vor fi vizate toate aspectele: participare, implicare, susţinere, rolul biroului devenind unul mai activ ceea ce se va răsfrânge pozitiv şi spre creşterea vizibilităţii sale.

            Ca o noutate absolută pe care o propunem împreună cu birourile din vestul ţării o constituie înfiinţarea şi asigurarea funcţionalităţii unei reţele regionale - Convenţia BCC - urilor din Regiunea de Dezvoltare 5 Vest – ca structură care să asigure o mai mare mobilitate, valorificarea mai bună de oportunităţi, mai ales de finanţare, un consum de resurse financiare mai redus şi care să fie deopotrivă un forum de discuţii dar şi o modalitate concretă şi facilă de realizare de schimburi de experienţă, de valorificare de expertiză, de realizare de parteneriate etc. Succesul unei astfel de construcţii va impune multiplicarea în cadrul reţelei naţionale ca o posibilă evoluţie viitoare a ANBCC. Construcţia nu lezează cu nimic rolul ANBCC ca reţea naţională pentru a cărei consolidare vor acţiona în continuare şi birourile din vestul ţării.

 

20. Proiectul   „SERVICII DE ASISTENŢĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ÎNTREPRINDERI MICI ŞI CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI”

 

                        Proiectul„SERVICII DE ASISTENŢĂ PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ÎNTREPRINDERI MICI ŞI CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI” şi-a propus să asigure promovarea antreprenoriatului şi inovării şi a afacerilor pe cont propriu în  judeţul Arad.

                        Obiectivele specifice ale acestui proiect au constat în:

- Construirea unui parteneriat local de ocupare format dintr-o structură instituţională (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad) şi o organizaţie neguvernamentală specializată pe asistenţă şi consultanţă pentru demararea unei afaceri pe cont propriu (Asociaţia PAEM Arad);

- Înfiinţarea unui centru de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru şomerii de lungă durată interesaţi să-şi construiască propria afacere;

- Facilitarea accesului la informaţii ,consultanţă şi asistenţă pentru orice cetăţean   inclus în grupul ţintă vizat;

- Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în cadrul unui training de specialitate.

Evaluând modul în care s-au derulat activităţile precum şi rezultatele obţinute la finele proiectului considerăm că atât obiectivele specifice cât şi cel general au fost atinse.

          Asociaţia PAEM în calitate de beneficiar şi Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Arad, ca partener, au reuşit, pe parcursul proiectului să construiască un parteneriat care a funcţionat corespunzător şi care a avut un rol important în promovarea unor servicii de ocupare pe care nu le realizează alte structuri şi anume orientarea unor categorii de cetăţeni aflate în reale situaţii de risc (şomaj de lungă durată) să se reintegreze pe piaţa muncii, nu ca angajaţi, calitate din care pot ajunge din nou în aceeaşi situaţie (de şomer) ci în calitate de  mici întreprinzători, o alternativă care oferă mai multă siguranţă.

 

Rezultatele pe care ni le-am propus să le atingem prin derularea proiectului au fost obţinute: 

           -Ne-am propus să informăm un număr de 620 de şomeri care alcătuiesc grupul ţintă despre proiect şi despre serviciile de care pot beneficia şi am reuşit, în urma unor susţinute campanii şi acţiuni de promovare, să transmitem aceste informaţii către câteva mii de persoane prin cele 600 de scrisori personalizate, prin diseminarea celor 3100 de materiale de promovare şi informative elaborate şi editate pe parcursul proiectului , prin transmiterea de informaţii în cadrul tuturor burselor locurilor de muncă organizate în această perioadă de către partenerul AJOFM Arad şi la care membri ai echipei de implementare a proiectului au participat, precum şi prin materiale informative transmise prin mass media locală, cotidianul „Jurnal Aradean”, publicaţiile „Informaţia Aradului” şi „SuperInfo”

               -Am estimat că 50 de persoane vor beneficia de servicii de consultanţă, iar la încheierea proiectului am constatat că de aceste servicii au beneficiat 56 de şomeri.

              -Tot 50 de persoane am prevăzut că vor fi testate pentru a li se determina aptitudinile antreprenoriale , pe parcursul proiectului reuşind să aplicăm teste la 53 de şomeri.

               -La trainingul de formare antreprenorială am considerat că vor fi cuprinşi 20 de şomeri, cifră şi ea realizată

               -De asemenea 20 de şomeri apreciam că vor beneficia de asistenţă pe parcursul procesului de constituire a propriei firme, în cadrul proiectului de acest serviciu beneficiind 29 de persoane şi fiind înfiinţate 25 de firme.

               -Cele 600 de scrisori personalizate menite să promoveze şi să informeze potenţialii beneficiari au fost întocmite şi expediate.

              -Toate materialele informative şi de promovare( 300 afişe, 2000 de fluturaşi şi 800 de pliante) au fost elaborate, tipărite şi diseminate în rândul potenţialilor beneficiari.

              - Baza de date cu potenţialii beneficiari a fost realizată la începutul proiectului şi actualizată lunar cu sprijinul partenerului AJOFM Arad.

 

21. - InfoAcces 5 – Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni

           

            Scopul proiectului, InfoAcces 5 – Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni, a constat în îmbunătăţirea accesului la informare şi consiliere pentru cât mai multe categorii de cetăţenii interesaţi să-şi rezolve problemele, să-şi exercite drepturile şi obligaţiile conferite de lege în unul dintre domeniile de informare şi consiliere amintite. 

            Grupul ţintă a fost constituit din cetăţenii Aradului care au solicitat servicii de informare şi consiliere în unul din domeniile menţionate mai sus. Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2006 - Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a RomânieiComponenta 1 – Birouri de Consiliere pentru Cetăţeni.

           Rezultatele proiectului:

Obiectivul specific – creşterea cu 10% a accesului la informare şi consiliere pentru toate categoriile de cetăţeni, cu accent pe grupuri dezavantajate considerăm că a fost atins şi chiar depăşit, fapt demonstrat de indicatorii de performanţă pe care i-am avut în vedere. Astfel faţă de 1200 de cetăţeni estimat iniţial că vor apela individual la serviciile de consiliere ale BCC Arad au apelat la aceste servicii 1223 de persoane. Dacă iniţial estimam că vor participa la acţiuni de informare colectivă circa 500 de persoane, la finele proiectului am constatat că la acest tip de activitate au participat 591 de cetăţeni.

Cel de-al doilea obiectiv specific pe care ni l-am fixat a vizat întărirea capacităţii de influenţare a politicilor publice a celor 5 Birouri de Consiliere din cadrul Reţelei de Vest a BCC-urilor pe perioada de implementare a proiectului. Evaluarea indicatorilor de performanţă ne demonstrează că şi acest obiectiv a fost depăşit fiind organizate 4 întâlniri regionale faţă de 3 planificate şi împreună cu celelalte birouri din regiune implicându-ne în 4 acţiuni de influenţare a politicilor publice. Separat BCC Arad a mai fost implicat şi în alte 4 demersuri de modificare  a unor hotărâri locale/judeţene.

Şi obiectivul specific 3 – identificarea pe perioada derulării proiectului a două noi mijloace de finanţare a activităţilor BCC Arad care să asigure permanentizarea activităţilor acestuia a fost îndeplinit. Astfel Asociaţia PAEM Arad a reuşit să atragă însemnate resurse din activităţi generatoare de venituri (cursuri) şi a elaborat şi depus, împreună cu birourile din regiunea de vest, dar şi individual câte 2 cereri de finanţare care, dacă vor beneficia de finaţare vor asigura resurse şi pentru birou.

Îndeplinirea celor trei obiective specifice ne îndreptăţeşte să apreciem că şi obiectivul general, consolidarea Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni Arad ca alternativă viabilă şi permanentă de informare şi consiliere pentru cetăţenii aflaţi în relaţie cu autorităţi şi instituţii, dar şi implicaţi tot mai mult în procesul decizional, prin adaptarea şi diversificarea serviciilor pe care biroul le oferă în funcţie la nevoile de informare şi consiliere ale acestora, a fost îndeplinit biroul fiind şi la data elaborării acestui raport apelat de cetăţeni.

 

22. Proiectul FED-ON-AR (Federaţia Organizaţiior Neguvernamentale din Arad)

 

            Obiectivul general al proiectului, FED-ON-AR (Federaţia Organizaţiior Neguvernamentale din Arad) a constat în îmbunătăţirea imaginii şi a capacităţii de implicare a organizaţiilor neguvernamentale din Judeţul Arad în viaţa comunităţilor în care activează.

Beneficiari direcţi au fost: 12 ONG-uri şi o autoritate publică, ca beneficiari indirecţi 50.055 persoane şi ca beneficiari finali ansamblul populaţiei judeţului Arad.

            Obiectivul specific 1 a constat în realizarea unei federaţii civice, funcţionale şi eficiente a ONG-urilor de pe raza Judeţului Arad, care să aibă drept scop principal realizarea unei platforme de colaborare cu autorităţile locale şi de reprezentarea intereselor cetăţenilor în relaţia lor cu aceste autorităţi, formată iniţial din minimum 10 organizaţii neguvernamentale, într-un termen de 4 luni.

            Obiectivul specific 2 a urmărit creşterea gradului de intervenţie organizată şi eficientă în procesele decizionale şi administrative ale autorităţilor locale în 10 activităţi de interes comunitar general în perioada de 6 luni de la înfiinţarea federaţiei.

            Principalele activităţi au fost: -organizarea a 3 work-shop-uri, -înfiinţarea federaţiei  ONG-urilor, dotarea şi amenajarea spaţiului federaţiei, monitorizarea respectării L.52/2003, derularea a 2 campanii de advocacy, sondarea opiniei publice şi monitorizarea gradului de transparenţă a caietelor de sarcini.

 

Proiecte în parteneriat :

 “Întărirea capacităţii societăţii civile de a promova iniţiative pentru incluziune sociala“

Finanţator: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane”, cu cofinanţare acordată din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară nr. 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.3. “Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”.

Perioada de implementare: 1 octombrie 2009 – 31 iulie 2011, 22 luni.

Proiectul a fost derulat de Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, Asociaţia PAEM  Arad fiind unul dintre parteneri.

 

Obiectivul general al proiectului a fost de a consolida capacitatea a 40 de organizaţii

neguvernamentale de a sprijini autorităţile centrale şi locale în vederea promovării iniţiativelor pentru incluziune socială.

Obiectivele specifice:

1. Creşterea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi ale personalului angajat din cele 40 de ONG de a influenţa politicile publice în domeniul incluziunii sociale, în cel mult 5 luni de la demararea proiectului;

2. Îmbunătăţirea capacităţii a 40 de ONG de a dezvolta parteneriate eficiente cu autorităţile publice locale şi centrale în vederea promovării incluziunii sociale, în cel mult 22 de luni de la demararea proiectului;

3. Creşterea capacităţii personalului angajat din 35 de ONG (35 de persoane) de a elabora şi promova la nivel regional o strategie documentată privind îmbunătăţirea politicilor de ocupare a tinerilor, în cel mult 22 de luni de la demararea proiectului.

 

 Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei- “Guvernare, Anticorupţie, Transparenţă, Atitudine” (GATA)

Obiectivul general al proiectului “Guvernare, Anticorupţie, Transparenţă, Atitudine” (GATA) a fost creşterea implicării ONG-urilor din Regiunea de dezvoltare Vest în prevenirea şi combaterea corupţiei, în promovarea transparenţei, responsabilizării şi bunei guvernări, la nivel regional şi local.

Durata proiectului a fost de 10 luni.

            Grupul ţintă a fost reprezentat de cetăţenii din 5 localitati, reprezentanţii celor cinci grupuri cetăţeneşti, cele cinci administraţii locale, reprezentanţii celor trei noi ONG-uri atrase în coaliţie, societăţile comerciale care realizează lucrări atribuie de autoritatea locală.

 Proiectul a fost derulat, în perioada ianuarie – noiembrie 2010, de către Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara, Asociaţia PAEM Arad fiind parteneră în proiect,

„O nouă viaţă la tară „ proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Obiectivul general al proiectului : proiectul promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din 5 regiuni, 6 judeţe, 10 localităţi prin activităţi care sprijină şi încurajează înfiinţarea de afaceri în activităţi non-agricole şi prin intensificarea măsurilor active de ocupare durabilă pe piaţa muncii. Proiectul se desfăsuroară în regiunile Bucuresti-Ilfov, Centru, Sud-Est, Vest, Sud-Muntenia şi judeţele Ilfov, Alba, Brăila, Arad, Dâmboviţa şi Arges.

Obiective specifice:

Îmbunătăţirea calitătii resurselor umane din mediul rural prin dezvoltarea şi furnizarea

de programe de instruire, informare şi consiliere pentru un număr de 3600 de persoane în vederea dezvoltării antreprenoriatului rural şi a intensificării măsurilor active de ocupare durabilă.

Iniţiere şi dezvoltare de afaceri în activităti non-agricole prin programe personalizate de

instruire şi consiliere pentru un număr de 1400 persoane.

Dezvoltarea şi furnizarea de forme de pregătire personalizate, moderne şi flexibile care să asigure competenţele necesare pentru 1600 persoane.

Dezvoltarea a 10 centre rurale de dezvoltare locală, care să asigure continuarea

activităţilor proiectului.

 

►Activităţi generatoare de venit

 

            Dificultăţile financiare întâmpinate în anii trecuţi, în perioadele în care asociaţia nu a beneficiat de finanţare prin proiecte, ne-au determinat să orientăm o parte din activitate şi din personal spre atragerea de resurse financiare din activităţi economice.

            Expertiza asociaţiei şi a angajaţilor precum şi autorizarile obţinute ne-au orientat spre organizarea de cursuri de calificare în meseria de lucrător în comerţ şi manichiură – pedichiură.

            În anul 2011 au fost organizate  3 serii  la cursul de lucrător în comerţ în care au fost calificate 49 de persoane ceea ce ne-a permis să asigurăm funcţionalitate permanentă a asociaţiei în toate domeniile de activitate.

             

►Membrii Consiliului Director al Asociaţiei PAEM Arad

 

Nume

Profesie

Sex

Funcţie

Vechime (în ani) în consiliu

Gheorghe Ardelean

Economist

M

Preşedinte

15

Ioan Biriş

Inginer

M

Vicepreşedinte

9

Andreia Ardelean

Economist

F

Secretar Executiv

15

Tiberiu Baiu

Profesor

M

Membru

9

Vacant

 

 

Membru

 

 

► Consolidarea şi organizarea echipei

 

         În anul 1996, anul înfiinţării ei, Asociaţia PAEM Arad a pornit la drum cu o echipă a cărei nucleu a reuşit, nu doar să reziste de-a lungul anilor ci să se completeze în mod fericit cu noi membrii care au asigurat continuarea la nivel corespunzător a activităţii.

            Anul 2002, anul renaşterii Asociaţiei noastre, aşa cum ne place să-l considerăm, a însemnat constituirea echipei de bază în formula pe care, în mare parte, o are şi în acest moment. În anul 2003 ea a fost completată cu o serie de colaboratori externi şi voluntari care s-au integrat cu succes în cadrul colectivului.

 

            Echipa PAEM în anul 2011:

-Tiberiu Baiu – director, manager al Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni;

- Corina Ile – asistent manager;

- Cristian Gantner – consilier juridic;

- Melania Gantner - consilier juridic;

- Lavinia Lazăr – responsabil cursuri de formare.

 

În calitate de colaboratori – voluntari au desfăşurat activitate în anul 2011 următoarele persoane:

 

 1. Cotoc Emil – jurist

 2. Baiu Viorica – profesor

 3. Igrişan Sidonia – contabil

 4. Lazăr Lavinia – studentă

 5. Florea Liviu – inginer

Pentru implementarea unor activităţi din cadrul proiectului Întărirea capacităţii societăţii civile de a promova iniţiative pentru incluziune socială“, derulat în regiunea sud-vest Oltenia au fost implicaţi 18 tineri voluntari din cele 5 judeţe ale regiunii.

 

 

 

► Apreciere si implicare

 

 

        Reluarea în forţă a activităţii în anul 2002 a readus în atenţie Asociaţiei PAEM ca organizaţie neguvernamentală activă şi totodată preocupată să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii.

            Activitatea pe care o desfăşoară asociaţia noastră se bucură de apreciere, motiv pentru care a fost solicitată să activeze în structuri consultative şi chiar decizionale atât la nivel local cât şi la nivel naţional.

            Asociaţia PAEM Arad este sau a fost:

- Membru al Comitetului de Coordonare al Programului “Agenda 21” – contribuind la luarea deciziilor în ceea ce priveşte elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare a Municipiului Arad;

- Membru al Grupului Integrat de Acţiune care în colaborare cu Development Alternatives Inc.a implementat programul “Reforma Administraţiei Publice Locale prin Parteneriate Durabile” (GRASP) finanţat de Agenţia SUA prin Dezvoltare Internaţională (USAID);

- Membru fondator al Asociaţiei Naţionale a Birourilor de Consiliere  pentru Cetăţeni;

- Membru al Reţelei de Multiplicatori de Informaţie Europeană coordonată de Delegaţia Comisiei Europene în România.

-  Membru in  Pactul Teritorial pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială în Regiunea de Vest.

- Membru în  Reţeaua Organizaţiilor Neguvernamentale de Ocupare din România ( RONOR )

 

 

 

 

 

Vizitatori Online

Avem 4 vizitatori și niciun membru online

Contact

Asociatia PAEM Arad

Str. Cicio Pop nr.17, 310086 Arad
tel/fax: 0257/285100
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Joomla Templates - by Joomlage.com